CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB INESCOLOME.COM

INÉS COLOMÉ FUMADÓ amb NIF E-43617349 i domicili a Sebastià Joan i Arbó, s/n, 43500 Tortosa (TARRAGONA) , posa a disposició en el seu lloc web WWW.INESCOLOME.COM determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de INÉS COLOMÉ FUMADÓ per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en aquest lloc web, en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de WWW.INESCOLOME.COM implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre íntegrament. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar a tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.-La utilització del lloc web de INÉS COLOMÉ FUMADÓ no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents en WWW.INÉSCOLOMÉ.COM on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. INÉS COLOMÉ FUMADÓ prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de INÉS COLOMÉ FUMADÓ o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).

1.2.- INÉS COLOMÉ FUMADÓ podrà interrompre a qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals – veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- INÉS COLOMÉ FUMADÓ utilitzant fonts internes i externes de tal manera que INÉS COLOMÉ FUMADÓ únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- INÉS COLOMÉ FUMADÓ es reserva el dret a modificar a qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

TERCERA.- DRETS D’AUTOR I MARCA

INÉS COLOMÉ FUMADÓ informa que el lloc web WWW.INÉSCOLOMÉ.COM els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de INÉS COLOMÉ FUMADÓ.

INÉS COLOMÉ FUMADÓ utilitza fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperlinks a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar a qualsevol moment l’eliminació de les referides referències.

QUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Tortosa renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CINQUENA.-

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. INÉS COLOMÉ FUMADÓ podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de INÉS COLOMÉ FUMADÓ.


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies