CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB INESCOLOME.COM

INÉS COLOMÉ FUMADÓ amb NIF E-43617349 i domicili a Sebastià Joan i Arbó, s/n, 43500 Tortosa (TARRAGONA) , posa a disposició en el seu lloc web WWW.INESCOLOME.COM determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de INÉS COLOMÉ FUMADÓ per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en aquest lloc web, en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de WWW.INESCOLOME.COM implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre íntegrament. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar a tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.-La utilització del lloc web de INÉS COLOMÉ FUMADÓ no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents en WWW.INÉSCOLOMÉ.COM on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. INÉS COLOMÉ FUMADÓ prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de INÉS COLOMÉ FUMADÓ o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).

1.2.- INÉS COLOMÉ FUMADÓ podrà interrompre a qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals – veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- INÉS COLOMÉ FUMADÓ utilitzant fonts internes i externes de tal manera que INÉS COLOMÉ FUMADÓ únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- INÉS COLOMÉ FUMADÓ es reserva el dret a modificar a qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

TERCERA.- DRETS D’AUTOR I MARCA

INÉS COLOMÉ FUMADÓ informa que el lloc web WWW.INÉSCOLOMÉ.COM els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de INÉS COLOMÉ FUMADÓ.

INÉS COLOMÉ FUMADÓ utilitza fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperlinks a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar a qualsevol moment l’eliminació de les referides referències.

QUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Tortosa renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CINQUENA.-

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. INÉS COLOMÉ FUMADÓ podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de INÉS COLOMÉ FUMADÓ.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En INÉS COLOMÉ FUMADÓ ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, li indiquem detalladament el tractament de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

TRACTAMENT D’IMATGES DELS CLIENTS

Informació bàsica sobre protecció de dades:
– Responsables: INÉS COLOMÉ FUMADÓ
– Finalitat: Ús d’imatges i/o vídeos en la pàgina web i/o en xarxes socials.
– Legitimació: Interès legítim del Responsable.
– Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
– Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir enviant un correu electrònic a info@inescolome.com.
– Procedència: EL propi interessat.

INFORMACIÓ COMPLETES SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Inés Colomé Fumadó
52605350a
C/Sebastià Joan Arbó , 7 – 43500 – TORTOSA – TARRAGONA
info@inescolome.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En INÉS COLOMÉ *FUMADÓ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’Ús d’imatges i/o vídeos en la pàgina web i/o xarxes socials, amb finalitats promocionals.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Per quant temps conservem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la supressió.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Interès legítim del Responsable: Ús d’imatges i/o vídeos en la pàgina web i/o xarxes socials, amb finalitats promocionals.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

6. Transferència de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en INÉS COLOMÉ FUMADÓ estem
tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
Igualment té dret a la portabilitat d’aquests.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, INÉS COLOMÉ FUMADÓ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a info@inescolome.com
Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades a aquest efecte.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es

8. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en INÉS COLOMÉ *FUMADÓ procedeixen de: El propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.

Telèfon
977 44 26 84
Direcció
Sebastia Joan i Arbó, s/n 43500, Tortosa
Email
info@inescolome.com